Portal Piatek - 30 wrzesnia 2022 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludˇmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomo¶ci gruntowej położonej w BoguciniePowrót

WÓJT GMINY RACIˇŻ zgodnie z Uchwał± Rady Gminy Raci±ż Nr XVII/125/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomo¶ci położonej w miejscowo¶ci Bogucin w zwi±zku z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo¶ciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póĽniejszymi zmianami) § 13 Rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze¶nia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo¶ci (Dz. U. Nr 207, 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomo¶ci gruntowej
położonej w Bogucinie


Data publikacji: 2007-05-25


Plik do pobrania: ogłoszenie o przetargu Bogucin.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl