Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku gminnym Grojec, ul. GłównaPowrót

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku gminnym w Grojcu przy ul. Głównej usytuowanym na działce nr 186/3 wpisanej w KW 28825 jako własność Gminy Oświęcim o powierzchni 27,68 m2 ( pomieszczenie byłej „Sołtysówki„ )


cena wywoławcza: 1m 2 - 5,00 zł + podatek VAT 22 %

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pokój 30 ( Sala Sesyjna ).


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 19 czerwca 2007 r.:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu nr rachunku :
09 8123 0000 0010 7884 2000 0060


- gotówką na wskazane powyżej konto.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przystąpić do podpisania umowy najmu. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet najmu za pierwszy miesiąc, zaś w razie nie podpisania umowy najmu podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 033/ 844-95-67.

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2007-05-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl