Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o wyborze ferty-Roboty dodatkowe budowa sali gimnastycznej w PodobiniePowrót

NiedĽwiedĽ, dnia 16.04.2007 r.
IOGK.341-7/2007

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

zadanie pn. „Roboty dodatkowe budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podobinie – etap I.

Działaj±c na podstawie art. 92 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku /t.j. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164, poz. 1163 ze zm./ zawiadamiam że na zadanie pn. „Roboty dodatkowe budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podobinie – etap I” prowadzonego na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 b zamówienie z wolnej ręki -do realizacji przedmiotu zamówienia objętego ww. postępowaniem przetargowym została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa Pani Bożena Nocoń z siedzib± Konina 293, 34-735 NiedĽwiedĽ. Cena wybranej oferty wynosi 39.456,36 złotych. Wykonawca spełnił warunki wyboru.

Wójt Gminy – Janusz Potaczek

Data publikacji: 2007-04-18


Plik do pobrania: ogłoszenie o zawarciu umowy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl