Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Oddanie w najem na okres 10 lat niżej wymienionych lokali użytkowych nie stanowiącach własności odrębnych w budynku hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum ul. Świętego Jana 33 w BojszowachPowrót

Bojszowy, dnia 03.04.2007r.WÓJT GMINY BOJSZOWY


ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

tel. 32 / 21-89- 366 fax. 32/ 21-89-071OGŁASZA


Oddanie w najem na okres 10 lat niżej wymienionych lokali użytkowych nie stanowiącach własności odrębnych w budynku hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach:


  1. Lokal obejmujący dwa połączone pomieszczenia o pow.


- 20,24 m2

- 20,44 m2

Usytuowany na parterze budynku z przeznaczeniem na gabinet lekarski.  1. Lokal o powierzchni 24,01 m2


Usytuowany na parterze budynku z przeznaczeniem na rehabilitację, odnowę biologiczną.  1. Lokal obejmujący dwa połączone pomieszczenia o pow.


- 20 m2

- 23,62m2

Usytuowany na parterze budynku z przeznaczeniem na saunę suchą z pokojem wypoczynkowym lub innymi funkcjami towarzyszącymi.  1. Lokal o powierzchni 24,01 m2


Usytuowany na piętrze budynku z przeznaczeniem na odnowę biologiczną, poszerzenie i uzupełnienie oferty istniejącej siłowni.Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 15 zł brutto miesięcznie.


Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 20 kwietnia 2007r. do godz. 14.00

Koperta winna być opisana „Najem pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Bojszowach


Oferta należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferta może być złożona na lokale określone w poz. 1-4 (na jedną lub więcej).

O wyborze oferty decyduje Wójt Gminy Bojszowy uwzględniając zgodność z planowanym przeznaczeniem pomieszczeń oraz oferowaną cenę 1 m2za najem.

Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić w kasie urzędu Gminy Bojszowy w terminie do 19 kwietnia 2007r. lub na konto BS Tychy 89 84350004 0000 0000 6129 0001 i dołączyć dowód wpłaty do oferty


Wpłacone przez uczestników wadium zostanie zwrócone po zakończeniu postępowania. W przypadku uchylenia się wygrywającego uczestnika od zawarcia umowy na wynajem lokalu w ciągu 7 dni od wezwania jego wadium ulega przepadkowi.


Uwaga:

Uczestnik, który akceptuje warunki niniejszego ogłoszenia i którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy zawierającej następujące istotne warunki:  1. Przystosowanie pomieszczeń we własnym zakresie i na własny koszt do prowadzenia działalności po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu prac z Wójtem Gminy Bojszowy.

  2. Ponoszenie kosztów z tytułu korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, szatnie, sanitariaty) w wysokości 5 zł brutto miesięcznie do każdego m2 najmowanej powierzchni.

  3. Ponoszenie kosztów mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz odpadów) wg rozliczeń miesięcznych dokonywanych w oparciu o ilość m 2 najmowanej powierzchni lub na podstawie zainstalowanych przez siebie podliczników po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy Bojszowy.

  4. Cena najmu podlega corocznym negocjacjom z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz zmian cen najmu w najbliższej okolicy, w wyniku których będą sporządzane aneksy do umowy.Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Data publikacji: 2007-04-03


Plik do pobrania: wzór oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl