Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa i montaż dĽwigu osobowego w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BojszowachPowrót

Dostawa i montaż dĽwigu osobowego w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy:
Ul.¦więtego Jana 41


43-220 Bojszowy, ¶l±skie


Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Polko -032/3264646e-mail: gzozbojszowy@poczta.onet.plFax: 032/2189151
Rodzaj zamówienia:-Roboty budowlane

Tryb postępowania:-Przetarg nieograniczony

Okre¶lenie przedmiotu zamówienia:Dostawa i montaż dĽwigu osobowego w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Zakres przebudowy obejmuje zainstalowanie dĽwigu platformowego dla przewozu osób niepełnosprawnych między parterem i piętrem wraz z pomieszczeniami towarzysz±cymi.Przebudowa obejmuje:- wykonanie w obrębie dĽwigu obniżonego stropu i stalowych belek podpieraj±cych dĽwig oraz nowe fragmenty stropu – dotyczy stropu nad piwnic±- wykonanie otworu w stropie nad parterem wraz ze stalowymi belkami podpieraj±cymi pozostałe fragmenty stropu wokół dĽwigu,- montaż i dostawa dĽwigu osobowego wraz z dokumentacj± odbioru technicznego, prób itp. (w tym przez UDT),- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego dĽwigu przez odpowiednie służby.

Kryteria oceny ofert:cena brutto - 100 %Termin składania ofert:Data: 2007/04/10

Miejsce składania ofert:
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej,
43-220 Bojszowy
ul. ¦więtego Jana 41
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/29-1540798

Data publikacji: 2007-03-31Plik do pobrania: siwz-dzwig_osobowy_gzoz bojszowy.doc
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna_gzoz.doc
Plik do pobrania: przedmiar robót_gzoz.doc
Plik do pobrania: WINDA.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl