Portal Piatek - 17 wrzesnia 2021 Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Obrębie geodezyjnym Rożyńsk...Powrót

Burmistrz Gołdapi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Obrębie geodezyjnym Rożyńsk dz. Nr 90 o pow. 14.838 m2 w skład której wchodzi: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 110,98 m² , budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 81,00 m2 oraz stodoła drewniana o powierzchni 143,00 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000,00 zł.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;

- Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jednorazowych, nie podlegających przetargowi, w wysokości 2.000,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się 9 maja 2007 roku o godz. 1100 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14,

Wadium do przetargu w wysokości 6.000,- zł. należy wpłacić najpóźniej do 7 maja 2007 roku w kasie lub na konto (liczy się data wpływu na konto)Urzedu Miejskiego w Gołdapi: PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463.

Osobie, która wygrała przetarg i uchyla się od zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi wpłacone wadium a przetarg uwaza sie za nieważny.

Dokładne informacje: Urząd Miejski w Gołdapi pok. Nr 24, tel. (087) 615-60-41

Data publikacji: 2007-03-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl