Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbudowa i nadbudowa SP Centrum w Ocotnicy DolnejPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Rozbudowa i nadbudowa SP w Ochotnicy Dolnej - Centrum, 34452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 , woj. małopolskie, pow. nowotarski, tel. 18/2624616, fax. 18/2624691, www.ochotnica.iap.pl, e-mail: gmina@ochotnica.iap.pl, REGON: 000551438, oglasza przetarg nieograniczony na rozbudowę i nadbudowę SP Centrum w Ocotnicy Dolnej. (PKWiU: 45.21.1)

Miejsce realizacji: Ochotnica Dolna os. Centrum.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.21.1

Termin realizacji (wymagany): 31.08.2003

Wadium: 3.000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -80 %
ocena techniczna -20 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy w Ochotnicy Dolej 160 p.10
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 50,00

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Krzysztof Ligęza, tel.: 18/2624616 w.32, w godz.: 8-16.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. UG Ochotnica Dolna 160 p.17.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-04-29 o godzinie 08:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-04-29 o godzinie 09:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. UG Ochotnica Dolna 160 p.19.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
spełniaj±cy warunki siwzp

Data wprowadzenia przetargu: 2003-04-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl