Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. LisiejPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 23.03.2007

 

w sprawie przeprowadzenia czwartego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej.

 

 

Wójt Gminy Bojszowy

 

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej.

 

 

Działka Nr 2057/446 o powierzchni 9.727 m2, zapisana

w K.W. Nr 28047 S±d Rejonowy Tychy.

 

 


  1. Dojazd do ww. działki z drogi utwardzonej, na działce istnieje kanalizacja sanitarna, wodoci±gowa oraz sieć energetyczna. Zgodnie z decyzj± o warunkach zabudowy w/w działka przeznaczona jest do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.


 


  1. Cena wywoławcza nieruchomo¶ci wynosi 224.000 zł (netto)


      - wadium w wysoko¶ci 33 600 zł. - płatne na konto Bank Spółdzielczy Tychy

        89 8435 0004 0000 0000 6129 0001 w terminie do dnia 20.04.2007r-data wpływu

        na   konto

      -przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2007r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy

       Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

      - do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku VAT.

 

3. Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu

      bankowego. Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez

      odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie

      zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli

      nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

      lub nie wpłaci  zaoferowanej ceny nabycia.

 


  1. Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.


 


  1. Przetarg odbędzie się wg zasad okre¶lonych w Rozporz±dzeniu Rady Ministrów


      z dnia 14.09.2004r. (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z 2004r).

 


  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 5,


      tel.(0-32) 218-93-66  w.107.

 

 


Data publikacji: 2007-03-23


Plik do pobrania: opis i mapa.pdf
Plik do pobrania: INFORMACJA o wyniku przetargu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl