Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "DO KOPCIÓW I WILCZKÓW" W MIEJSCOWO¦CI LASKOWA Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Laskowa , 34-602 Laskowa, ---- 643 , woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 00054039200000, oglasza przetarg nieograniczony na ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "DO KOPCIÓW I WILCZKÓW" W MIEJSCOWO¦CI LASKOWA . (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: miejscowo¶c Laskowa gmina Laskowa .

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
odbudowa drogi

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 29 sierpień 2003r.

Termin realizacji (pozadany): 29 sierpień 2003r.

Wadium: 0,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 11
- -------
- poczta elektroniczna: gmina@laskowa.iap.pl
- faksem: 018 333-30-76
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 12, 20 zł z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marek Greń, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 11, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 1.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-04-23 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-04-23 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 5.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-04-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 104.772,20 zł netto
Cena najdrozszej: 112.640,00 zł netto


Wygrywajacy: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE "LIMDROG" SP. Z O.O.
Regon: 492003684
MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ 87
34-600 LIMANOWA
Powiat LIMANOWSKI
Wojewodztwo MAŁOPOLSKIE
Telefon: 018 337-23-92
Fax: 018 337-36-72
Adres www: ---
Adres e-mail: ---
Cena oferty: 111.772,20 ZŁ w tym VAT 7.312,20 ZŁ
Zadania:

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl