Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ¶cieków w miejscowo¶ci Ujanowice wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach Strzeszyce i Ujanowice Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa, --- 643 /---, woj. malopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ¶cieków w miejscowo¶ci Ujanowice wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach Strzeszyce i Ujanowice . (PKWiU: 74.20.1)

Miejsce realizacji: -----.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
prace projektowe

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 74.20.1

Termin realizacji (wymagany): termin wykonania projektu - 31.10.2003 r.
termin uzyskania pozwolenia na budowę - 15.11.2003r.

Termin realizacji (pozadany): termin wykonania projektu - 31.10.2003 r.
termin uzyskania pozwolenia na budowę - 15.11.2003r.

Wadium: -----

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 11
- ----
- poczta elektroniczna: gmina@laskowa.iap.pl
- faksem: 018 333-30-76
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 12,20 zł z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Jan Orzeł, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 10, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 1.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-04-24 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-04-24 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 5 .

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-04-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 35.600,00 zł netto
Cena najdrozszej: 49.450,00 zł netto


Wygrywajacy: Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych "PRO-IN-MAT"
Regon: 850039248
WOJTAROWICZA 41/15
33-100 TARNÓW
Powiat TARNOWSKI
Wojewodztwo MAŁOPOLSKIE
Telefon: 014 627-26-37
Fax: 014 627-26-37
Adres www: ---
Adres e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
Cena oferty: 43.432,00 w tym VAT 7.832,00
Zadania:

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl