Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Wieliczce"Powrót

Tytuł: Straż Miejska w Wieliczce ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Wieliczce
Daty: Ogłoszenia: 15 lutego 2007
Składania: 1 marca 2007 godz. 16.00
Otwarcia: 2 marca 2007 godz. 10.30

Straż Miejska w Wieliczce
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Wieliczce.
Termin realizacji zamówienia : trzydzie¶ci dni od dnia podpisania umowy
Kryteria oceny ofert: okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia%
Zamawiaj±cy wymaga wpłaty wadium – 1000,00 zł
Dokumentację przetargow± oraz szczegółowe informacje można otrzymać w Straży Miejskiej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 32.
W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniaj±cy wymogi art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniaj±cy warunki dodatkowe okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Komendant Straży Miejskiej
w Wieliczce,
Kazimierz Hankus

Data publikacji: 2007-02-15

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ---------
Odrzucono ofert: --------
Cena najtanszej: ---------
Cena najdrozszej: -----------


Wieliczka, dnia 12 marca 2007 roku
SM 5231/77/2007
Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP – 1/02/SM// 2007
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP – 1/ 02 / SM / 2007 w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Wieliczce
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Straż Miejska w Wieliczce działaj±c zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsz± ofertę:
ASO Dudek, Michał Dudek, z siedzib±: 42 – 200 Częstochowa, ul. ul. DĽbowska 56/62, która zaoferowała cenę:
49 500,00 zł
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl