Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej.Powrót

OGŁOSZENIE


z dnia 31.01.2007


 


w sprawie przeprowadzenia trzeciego  nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej.


 


 


Wójt Gminy Bojszowy


 


ogłasza publiczny nieograniczony trzeci  przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej.


 


 


Działka Nr 2057/446 o powierzchni 9.727 m2, zapisana


w K.W. Nr 28047 S±d Rejonowy Tychy.


 


   1. Dojazd do ww. działki z drogi utwardzonej, na działce istnieje kanalizacja sanitarna, wodoci±gowa oraz sieć energetyczna. Zgodnie z decyzj± o warunkach zabudowy w/w działka przeznaczona jest do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.


   1. Cena wywoławcza nieruchomo¶ci wynosi 243.175 zł (netto)


      - wadium w wysoko¶ci 48.000 zł. - płatne na konto Bank Spółdzielczy Tychy


        89 8435 0004 0000 0000 6129 0001 w terminie do dnia 27.02.2007r


      -przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2007r o godz. 11.00   


           w Urzędzie Gminy w Bojszowach, ul. Gaikowa 35.


      - do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.


 


3.  Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu


      bankowego w terminie do dnia 27.02.2007r.


      Wadium zwarca sie w terminie  3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium  


      wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na


      poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi


      się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci


      zaoferowanej ceny nabycia.


   1. Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.


   1. Przetarg odbędzie się wg zasad okre¶lonych w Rozporz±dzeniu Rady Ministrów


      z dnia 14.09.2004r. (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z 2004r).


   1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 5,


      tel.(0-32) 218-93-66  w.107.


 


 


 Data publikacji: 2007-01-31
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl