Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWPowrót

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą:

„WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W CHEŁMCU ORAZ MAŁEJ WSI.”

Termin realizacji zamówienia publicznego: od dnia podpisania umowy do
– 31 grudzień 2006 r.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO
nie jest wymagane wpłacenie ( wniesienie ) wadium .

Osobą uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Rafał Krschka -
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu tel. ( 018 ) 414-56-27 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 7.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia nie będzie pobierana.

Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmcu
do dnia 17.01.2007 r. do godz. 08.45

Termin związania z ofertą 30 dni.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędzie Gminy w Chełmcu, w dniu 17.02.2007 r. , o godz. 0900

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
 określone w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .


Data publikacji: 2007-01-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu

ul . Papieska 2, 33 -395 CHEŁMIEC tel. (0-18) 443-04-61
województwo małopolskie, powiat nowosądecki

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMCU ORAZ MAŁEJ WSI”

PKWiU : w trybie: przetargu nieograniczonego

złożone zostało ofert. 1 z czego odrzucono oferty. 0

Ceny ofert brutto

a) cena najtańszej oferty : tabela na odwrocie b) cena najdroższej oferty : -/-


Wybrano ofertę :

Nazwa Firmy: Transport Ciężarowy S. C. „LIZSBEK” – Z. i S. Lis

Adres Firmy : Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec


Telefon : a) numer kierunkowy : b) numer : 604515742

Cena wybranej oferty (z VAT): tabela na odwrocie ( słownie: -----------------)

w tym podatek VAT : tabela na odwrocie (słownie: ------------------ )
a) cena najtańszej oferty (cena wybranej oferty)

1. Czyszczenie osadnika wstępnego w oczyszczalni ścieków Mała Wieś wraz z odbiorem i wywozem osadu - wynagrodzenie za 1 m3 osadu: każdorazowa usługa zlecona przez Zamawiającego według potrzeb
32,10 zł. (brutto) ( słownie: trzydzieści dwa złote 10/100 )
w tym VAT 2,10 zł. ( słownie: dwa złote 10/100 )

2. Czyszczenie osadnika wstępnego w oczyszczalni ścieków w Chełmcu wraz z odbiorem i wywozem osadu - wynagrodzenie za 1 m3 osadu: każdorazowa usługa zlecona przez Zamawiającego według potrzeb
32,10 zł. (brutto) ( słownie: trzydzieści dwa złote 10/100 )
w tym VAT 2,10 zł. ( słownie: dwa złote 10/100 )

3. Czyszczenie komory osadu nadmiernego w oczyszczali Mała Wieś wraz z odbiorem i wywozem osadu - wynagrodzenie za 1 m3 osadu: każdorazowa usługa zlecona przez Zamawiającego według potrzeb
26,75 zł. (brutto) ( słownie: dwadzieścia sześć złotych 75/100 )
w tym VAT 1,75 zł. ( słownie: jeden złoty 75/100 )

4. Czyszczenie komory osadu nadmiernego w oczyszczali w Chełmcu wraz z odbiorem i wywozem osadu - wynagrodzenie za 1 m3 osadu: każdorazowa usługa zlecona przez Zamawiającego według potrzeb
26,75 zł. (brutto) ( słownie: dwadzieścia sześć złotych 75/100 )
w tym VAT 1,75 zł. ( słownie: jeden złoty 75/100 )

5. Czyszczenie przepompowni głównej w oczyszczalni ścieków w Chełmcu wraz z odbiorem i wywozem osadu i namułu - wynagrodzenie ryczałtowe za każdorazową usługę zleconą przez Zamawiającego według potrzeb
2 568,00 zł. (brutto) ( słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 )
w tym VAT 168,00 zł. ( słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 )

5. Czyszczenie przepompowni głównej w oczyszczalni ścieków w Małej Wsi wraz z odbiorem i wywozem osadu i namułu - wynagrodzenie ryczałtowe za każdorazową usługę zleconą przez Zamawiającego według potrzeb
2 568,00 zł. (brutto) ( słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 )
w tym VAT 168,00 zł. ( słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 )

Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl