Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. LisiejPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 29.12.2006r.


w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej.
1.Działka Nr 3750/445 o powierzchni 3.521 m2, zapisana w K.W. Nr 30 713 S±d Rejonowy Tychy.
Zgodnie z decyzj± o warunkach zabudowy Wójta Gminy w/w działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkalno – usługowe o symbolach planu MU. Dojazd do działki z drogi utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Na działce jest sieć wodoci±gowa, kanalizacja sanitarna i sieć energetyczna.

2.Cena wywoławcza nieruchomo¶ci wymieniona w pkt. 1 wynosi 114.000 zł.- netto. Do ceny ustalonej w przetargu dodaje się 22 % Vat.

3.Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2007r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35

4.Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko¶ci 17.100 zł. na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001. w terminie do dnia 26.01.2007r.

5. Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

6.Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

7. Przetarg odbędzie się wg zasad okre¶lonych w Rozporz±dzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. /Dz.U. nr 207 poz. 2108 z 2004r./.

8.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5, tel. (032) 21-89-366 w.107.


Data publikacji: 2006-12-29


Plik do pobrania: inormacja o wyniku przetargu.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl