Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zaci±gnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 600 tys. złotych na okres 2 lat (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu)Powrót

Bojszowy,dn. 19.12.2006r.Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel. 218-93-66


Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 EURO na:
„Zaci±gnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 600 tys. złotych na okres 2 lat (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu)”1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Zamówienie obejmuje udzielenie Gminie Bojszowy kredytu długoterminowego w kwocie 600 tys. zł na okres 2 lat tj. od 30.12.2006r. do 29.12.2008r.
3. Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty, które nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177/.
4. O wyborze oferty będzie decydował w 100% oferowany koszt kredytu.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 27 grudnia 2006r. do godz. 13:00.
6. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 27 grudnia 2006r. o godz. 13:30 w siedzibie zamawiaj±cego.
7. Termin wykonania zamówienia od dnia 30.12.2006r. do 29.12.2008r.
8. Termin zwi±zania ofert± 30 dni.
9. Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmiany kwoty kredytu, skrócenie terminu jego udzielenia oraz unieważnienia przetargu najpóĽniej na 3 dni przed dat± otwarcia ofert..
Data publikacji: 2006-12-19


Plik do pobrania: Specyfikacja na przetarg - kredyt długoterminowy w kwocie 600tys. zł.doc
Plik do pobrania: Wyja¶nienia do specyfikacji.doc
Plik do pobrania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl