Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej.Powrót

OGŁOSZENIE

z dnia 15.11.2006r.

w sprawie przeprowadzenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza publiczny nieograniczony drugi przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej.
Działka Nr 2057/446 o powierzchni 9.727 m2, zapisana w K.W. Nr 28 047 S±d Rejonowy Tychy.

1. Dojazd do w/w działki z drogi utwardzonej, na działce istnieje kanalizacja sanitarna, wodoci±gowa oraz sieć energetyczna. zgodnie z decyzj± o warunkach zabudowy w/w działka przeznaczona jest do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

2.Cena wywoławcza nieruchomo¶ci wynosi 243.175 zł.- netto
-wadium w wysoko¶ci 48.000 zł. - płatne na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001. w terminie do dnia 13.12.2006r.
-przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2006r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35.
-do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.

3.Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu bankowego w terminie do dnia 13.12.2006r.
Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.
4.Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

5.Przetarg odbędzie się wg zasad okre¶lonych w Rozporz±dzeniu Rady Ministrów z dnia14.09.2004r. /Dz.U. nr 207 poz. 2108 z 2004r./.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5, tel. (032) 21-89-366 w.107.Data publikacji: 2006-11-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl