Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zbycie nieruchomości Dobrzykowice 2Powrót

Czernica, dnia 7 kwietnia 2003r.
L.dz.0621/23/03

WÓJT GMINY CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 340/49 o pow. 959 m2 - cena wywoławcza 23 300 zł
2/ działka nr 340/51 o pow. 940 m2 - cena wywoławcza 23 300 zł
3/ działka nr 340/52 o pow. 940 m2 - cena wywoławcza 23 300 zł
4/ działka nr 340/53 o pow. 972 m2 - cena wywoławcza 23 600 zł
5/ działka nr 340/56 o pow. 972 m2 - cena wywoławcza 23 600 zł
6/ działka nr 340/66 o pow. 1327 m2 – cena wywoławcza 35 000 zł
7/ działka nr 340/69 o pow. 1000 m2 - cena wywoławcza 24 900 zł
8/ działka nr 340/70 o pow. 1000 m2 - cena wywoławcza 24 900 zł
9/ działka nr 340/73 o pow. 1321 m2 - cena wywoławcza 34 800 zł
10/ działka nr 340/74 o pow. 1000 m2 - cena wywoławcza 24 900 zł
11/ działka nr 340/79 o pow. 1082 m2 - cena wywoławcza 27 000 zł
12/ działka nr 340/80 o pow. 1133 m2- cena wywoławcza 29 800 zł
W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica działki te znajdują się w kompleksie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Dojazd do działek z drogi gminnej. Istnieje możliwość wykonania przyłącza wodociągowego do sieci gminnej.

Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2003r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość / w przypadku osób prawnych umowy spółki ,aktualnego wyciągu z rejestru handlowego , aktualnej potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki./.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 10 % ceny wywoławczej
Wadium winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium w formie gotówki należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2003 roku
do godziny 14.00 w kasie Urzędu Gminy Czernica .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1% / jeden procent /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości: 653 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data publikacji: 2003-04-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl