Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Informacja o zawarciu umowy - Remont drogi gminnej w sołectwie Poręba Wielka ul. RuczajPowrót

O¶więcim, dnia 06.10.2006r.

UG 3411/WR/6/06

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiaj±cy:
Wójt Gminy
32-600 O¶więcim,
ul. Zamkowa 12
www.oswiecim-gmina .pl

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej w sołectwie Poręba Wielka ul. Ruczaj prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę z Panem Adamem Dębowskim wła¶cicielem firmy Zakład Usług Budowlanych „Dębowski”
32-600 O¶więcim Zaborze , ul. Polna 8.


Uzasadnienie Wyboru Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia :

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w w/w postępowaniu.
Zamówienia udzielono na podstawie art. 66 w zwi±zku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Informację zamieszczono na stronie internetowej www.portal.uzp.gov.pl oraz oficjalnej stronie Zamawiaj±cego .


Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-10-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl