Portal Sobota - 18 wrzesnia 2021 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywisto¶ć" - Joseph Suenens
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa wodoci±gu wiejskiego Trzetrzewina - NIWY czę¶ć II Gmina Chełmiec Powrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

o szacunkowej warto¶ci powyżej 60.000 € .

Wójt Gminy Chełmiec
zaprasza do złożenia oferty przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na :

Budowa wodoci±gu wiejskiego Trzetrzewina Niwy czę¶ć II.

Termin realizacji zamówienia publicznego : do 30.11.2007r .

Wadium – 13 000 zł .

Osob± uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Adam Nowacki i Tomasz Tabor - Urz±d Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 11. telefon 48 18 41-45-619 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.
Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 100 zł

Komplet dokumentacji przetargowej do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy ul. Papieska 2 , 33-395 Chełmiec pok. Nr 11 i 12 .


Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia
22.11.2006 r. godz 10:00
Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów , którzy zechc± przybyć nast±pi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 ( parter )w dniu 22.11.2006 r. o godz 10:00


W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
 okre¶lone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych ,
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Data publikacji: 2006-10-12


Plik do pobrania: 01_SIWZ-Trzetrzewina.doc
Plik do pobrania: STWiOR-1.W.-2006.doc
Plik do pobrania: STWiOR2.W.-2006.doc
Plik do pobrania: SIWZ2Trzetrzewzał±czniki.doc
Plik do pobrania: scan047.tif
Plik do pobrania: scan046.tif
Plik do pobrania: scan045.tif
Plik do pobrania: scan044.tif
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl