Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. GromadzkiejPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 08.09.2006r.

w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Gromadzkiej.
1.Działka Nr 2177/485 o powierzchni 2.100 m2 położona w Międzyrzeczu, obręb Międzyrzecze k.m. 1 d.9 przy ul. Gromadzkiej, zapisana w K.W. 28 047 S±d Rejonowy Tychy.
2.Zgodnie z planem zagospodarowania działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkalne o symbolu planu – MN.
3.Działka uzbrojona jest w sieć wodoci±gow±, elektryczn± i kanalizację sanitarn±. Dojazd z drogi gruntowej, s±siedztwo zabudowań jednorodzinnych i lasu. Kształt trójk±ta.
4.Cena wywoławcza nieruchomo¶ci wynosi 60.000 zł.- netto
5.Wadium w wysoko¶ci 12.000 zł. - płatne na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001. w terminie do dnia 04.10.2006r.
6.Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2006r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35.
7.Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.
8.Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.
9.Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.
10.Przetarg odbędzie się wg zasad okre¶lonych w Rozporz±dzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. /Dz.U. nr 207 poz. 2108 z 2004r./.
11.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5, tel.(032) 21-89-366 w.107.


Data publikacji: 2006-09-08

Informacja
o wyniku przetargu Nr 4/06 z dnia 10.10.2006r.


1.Przetarg na sprzedaż nieruchomo¶ci gruntowej przeprowadzono w dniu 10.10.2006r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy przy ul. Gaikowej 35.
2.Przedmiotem przetargu była nieruchomo¶ć gruntowa składaj±ca się z działki nr 2177/485 k.m.1 d.9 obręb Międzyrzecze zapisanej w KW 28 047 S±d Rejonowy Tychy.
3.Do przetargu dopuszczono 5 uczestników.
4.Cena wywoławcza wynosiła 60.000,- zl. – netto
5.W przetargu osi±gnięto cenę 61.200,- zł. - netto.
6.Nabywc± został - Pan Baradziej Sylwester

Bojszowy dn. 17.10.2006r.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl