Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej w Międzyrzeczu przy ul. LisiejPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 22.09.2006r.

w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej.
1.Działka Nr 2057/446 o powierzchni 10.594 m2, zapisana w K.W. Nr 28 047 Sąd Rejonowy Tychy.
2.Działka Nr 631/445 o powierzchni 4.950 m2, zapisana w K.W. Nr 30 713 Sąd Rejonowy Tychy. Dojazd do w/w działek z drogi utwardzonej, na działkach istnieje kanalizacja sanitarna, wodociągowa oraz sieć energetyczna. Dla w/w działek przystąpiono do opracowania zmian fragmentów planu zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalno – usługowe. Teren uzyskał zgodę na zmianę sposobu użytkowania terenów rolnych na nierolnicze.
3.Cena wywoławcza nieruchomości wymieniona w pkt. 1 wynosi 340.000 zł.- netto
-wadium w wysokości 68.000 zł. - płatne na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001. w terminie do dnia 21.10.2006r.
-przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2006r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35.
-do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.
4.Cena wywoławcza nieruchomości wymieniona w pkt. 2 wynosi 160.000 zł.- netto
-wadium w wysokości 32.000 zł. - płatne na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001. w terminie do dnia 21.10.2006r.
-przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2006r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35.
-do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.
5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu bankowego w terminie do dnia 21.10.2006r.
Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.
6.Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.
7.Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. /Dz.U. nr 207 poz. 2108 z 2004r./.
8.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5, tel. (032) 21-89-366 w.107.Data publikacji: 2006-09-22


OGŁOSZENIE
z dnia 28.12.2006r.

Na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 35 ust. 2 p.2 i 6 z dnia 21.08.1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)

Wójt Gminy Bojszowy
ogłasza

unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 26.10.2006r. godzina 1200 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 631/445 o pow. 4.950 m2 zapisana w K.W. Nr 30 713 Sąd Rejonowy Tychy położonej w Międzyrzeczu przy ulicy Lisiej z następujących przyczyn:
- po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki Nr 631/445 k.m. 1 d.3 Międzyrzecze o powierzchni 4.950m2, w wyniku prac geodezyjnych-wznowienia granic ujawniono, że nastąpił ubytek powierzchni oraz fakt przynależności do działek Nr 631/445 gruntu położonego po przeciwnej stronie drogi.
W związku z tym przeprowadzono prace geodezyjne, rozgraniczenia i podziału w/w działki co spowodowało zmianę numeracji działek i zmianę powierzchni.
Na tej podstawie unieważnia się przetarg i odmawia uczestnikowi, który wygrał przetarg zawarcia umowy sprzedaży.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni tj. od 28.12.2006r. do 29.01.2007r.


Data publikacji: 2006-12-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl