Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie remontu dróg gminnych w sołectwach: Babice ul. Wi¶niowa oraz Rajsko ul. Pszczyńska-bocznaPowrót

O¶więcim, dnia 11.09.2006r.

UG 3411/NbO/1/06

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiaj±cy:
Wójt Gminy
32-600 O¶więcim,
ul. Zamkowa 12
www.oswiecim-gmina .pl

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dróg gminnych w sołectwach: Babice ul. Wi¶niowa oraz Rajsko ul. Pszczyńska-boczna prowadzonym w trybie negocjacje bez ogłoszenia, zawarto umowy z Panem Władysławem Janik wła¶cicielem firmy Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82.

Uzasadnienie Wyboru Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia :

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w w/w postępowaniu.
Zamówienia udzielono na podstawie art. 61 w zwi±zku z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Informację zamieszczono na stronie internetowej www.portal.uzp.gov.pl oraz oficjalnej stronie Zamawiaj±cego w dniu 11.08.2006r.


Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-09-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl