Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. Remont ul. Piwnicznej i ul. Bocznej w BrzezincePowrót

O¶więcim, dnia 11.09.2006r.

UG 3411/WR/4/06

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiaj±cy:
Wójt Gminy
32-600 O¶więcim,
ul. Zamkowa 12
www.oswiecim-gmina .pl

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. Remont ul. Piwnicznej i ul. Bocznej w Brzezince prowadzonym w trybie z wolnej ręki, zawarto umowę z Panem Sławomirem Wójcik wła¶cicielem firmy Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej WOD-KAN-BUD 32-615 Grojec, ul. Kółkowa 9.

Uzasadnienie Wyboru Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia :

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w w/w postępowaniu.
Zamówienia udzielono na podstawie art. 66 w zwi±zku z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Informację zamieszczono na stronie internetowej www.portal.uzp.gov.pl oraz oficjalnej stronie Zamawiaj±cego w dniu 11.09.2006r.


Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-09-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl