Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 770.409 zł Powrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643, 34-602 Laskowa
tel./fax 018 3333076
www.laskowa.iap.pl e- mail: gmina@laskowa.iap.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 770.409”

Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0
Termin uruchomienia kredytu : 30 października 2006r
Termin związania ofertą: 30 dni

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
· w zakresie merytorycznym:
1 Krystyna Górka - Skarbnik Gminy tel. (018 ) 3333068 wewn. 44
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333076 wewn. 45

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-09-14 do godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 Oświadczenia z art. 22 i 24 Oświadczenia z art. 22 i 24

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt kredytu) 100%
Laskowa dnia: 2006-08-29


Data publikacji: 2006-08-31

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 150.349,94
Cena najdrozszej: -


Bank Spółdzielczy Limanowa
o/Laskowa
Plik do pobrania: siwz.doc
Plik do pobrania: OFERTA.doc
Plik do pobrania: oswiadczenia.doc
Plik do pobrania: Umowa.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl