Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanejPowrót

z dnia 28.08.2006r.

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świerczyńcu przy ul. Trzcinowej i Barwnej.
- w skład nieruchomości wchodzą działki Nr: 506/88; 507/88; 508/88; 509/88; 510/88 zapisane w KW Nr 21 990 Sądu Rejonowego Tychy oraz działka nr 521/88 zapisana w KW nr 20372 Sądu Rejonowego Tychy. Łączna pow. nieruchomości wynosi 18.595 m2..
- dojazd z drogi publicznej, utwardzonej.
- nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
- dla w/w nieruchomości przystąpiono do opracowania zmian fragmentów planu zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalno-usługowe oznaczone
symbolem planu – MU. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 770.000 zł.- netto
- przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2006r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu bankowego w kwocie 154.000 zł. na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001. w terminie do dnia 26.10.2006r.
Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.
Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.
Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. /Dz.U. nr 207 poz. 2108 z 2004r./.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5, tel.(032) 21-89-366 w.107.Data publikacji: 2006-08-29


Plik do pobrania: informacja o wynikach przetargu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl