Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
UNIEWAŻNIONY - Przetarg nieograniczony na "Budowę wodoci±gu POGÓRZE - wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej" - UNIEWAŻNIONYPowrót

UNIEWAŻNIENIE
postępowania o udzielenie zamówienia na
"Budowę wodoci±gu Pogórze – wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej"Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póĽn. zmianami/ postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego unieważnia się przed upływem terminu składania ofert.
Powodem unieważnienia przetargu nieograniczonego,którego warto¶ć przekracza wyrażon± w złotych równowarto¶ć 60 000 euro jest nieprzekazanie ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art. 40 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póĽn. zmianami/jeżeli warto¶ć zamówienia przekracza wyrażon± w złotych równowarto¶ć 60 000 euro, zamawiaj±cy przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Prezesowi Urzędu.

Wieliczka, dn.07.09.2006r.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl