Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Informacja o zawarciu umowyPowrót

O¶więcim, dnia 08.08.2006r.

UG 3411/WR/2/06

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiaj±cy:
Wójt Gminy
32-600 O¶więcim,
ul. Zamkowa 12
www.oswiecim-gmina .pl

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. Budowa Domu Ludowego wraz z Remiz± OSP w Harmężach prowadzonym w trybie z wolnej ręki, zawarto umowę z Panem Andrzejem Kobiałko wła¶cicielem firmy Nowoczesne Systemy Grzewcze i Budowlane 32-651 Nowa Wie¶, Łęki 256.

Uzasadnienie Wyboru Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia :

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w w/w postępowaniu.
Zamówienia udzielono na podstawie art. 66 w zwi±zku z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Informację zamieszczono na stronie internetowej www.portal.uzp.gov.pl oraz oficjalnej stronie Zamawiaj±cego w dniu 09.08.2006r.


Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl