Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowę Sali gimnastycznej z zespołem 4 klas i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Szalowej Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Łużna, 38-322 Łużna, . 634 /., woj. małopolskie, pow. gorlicki, tel. 0-18 3543922, fax. 0-18 3543039, www.luzna.iap.pl, e-mail: gmina@luzna.iap.pl, REGON: 000546348, oglasza przetarg nieograniczony na Budowę Sali gimnastycznej z zespołem 4 klas i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Szalowej . (PKWiU: 45.21.1)

Miejsce realizacji: wie¶; SZALOWA, gmina Łużna.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Sala Gimnastyczna w Szalowej, liczba zadan: ..

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.21.1

Termin realizacji (wymagany):
31 sierpnia 2004 roku

Wadium: 20 000,- pln

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Nr 20
- .
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 100,00 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marian Skowron, e-mail: skowronm@iap.pl, tel.: 0-18 3543040, lok.: 13, w godz.: 8-12.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pokój Nr 16.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-05-07 o godzinie 9:30.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-05-07 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pokój Nr 12.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
Okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-03-31
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl