Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa po powodzi "Górczyno - Podsoślina" w miejscowości Kamionka MałaPowrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbudowa po powodzi drogi "Górczyno - Podsoślina"
w miejscowości Kamionka Mała

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : 30 października 2006r
Termin związania ofertą: 30 dni

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333076 wewn. 45
· w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068 wewn. 41

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-08-16 do godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 Oświadczenia z art. 22 i 24 Oświadczenia z art. 22 i 24

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Laskowa dnia: 2006-07-27


Data publikacji: 2006-07-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 83.329,66 zł
Cena najdrozszej: -


Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
LIMDROG Sp. z o.o.
ul. M. B. Bolesnej 87
34-600 Limanowa
Plik do pobrania: siwz.doc
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: wykaz niezbednych narzedzi.doc
Plik do pobrania: WYKAZ robot.doc
Plik do pobrania: kosztorys.xls
Plik do pobrania: oswiadczenia.doc
Plik do pobrania: Projekt umowy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl