Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie robót bduowlanych - budynek wielofunkcyjny w miejscowości UjanowicePowrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych - budynek wielofunkcyjny
w miejscowości Ujanowice
Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2006-09-25
Termin związania ofertą: 30 dni

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.
· w zakresie merytorycznym:
1 Jan Orzeł - Inspektor tel. (018) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-08-10 do godz. 10:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2 Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%


Laskowa dnia: 2006-07-25
Data publikacji: 2006-07-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 124819,33
Cena najdrozszej: 126.375,21


Zbigniew Tokarczyk
Zakład Remontowo - Budowlany
Lipowe 194
34-600 Limanowa
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Oswiadczenie z art. 22 ust.1.doc
Plik do pobrania: Oswiadczenie z art. 24.doc
Plik do pobrania: wykaz niezbednych narzedzi.doc
Plik do pobrania: WYKAZ robot.doc
Plik do pobrania: UMOWA projekt.doc
Plik do pobrania: kosztorys.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl