Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na dostawę i montaż sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w RajskuPowrót

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim


UG 3411/PN/17/06 Oświęcim dnia: 2006-07-25


O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZSzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2006-07-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
"Dostawa i montaż sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rajsku".
,
Treść wspomnianej prośby została już zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1
Czy w świetle nowych przepisów Zamówień Publicznych wystarczającym będzie przedłożenie atestów i zgodności z normami PN-EN na materiały użyte do produkcji niektórych elementów wyposażenia sportowego np. :
- osłony dolnej krawędzi tablicy- wymagany certyfikat bezpieczeństwa „B” lub certyfikat zgodny z normą PN-EN, na materiały użyte do produkcji.
- stojaki do badmintona z siatką- certyfikat bezpieczeństwa „B” lub certyfikat zgodny z normą PN-EN
- wózek na piłki zamykany- zgodności z normami PN-EN na materiały użyte do produkcji
- stojak na piłki, przejezdny- zgodności z normami PN-EN na materiały użyte do produkcji
- wózek na materace - zgodności z normami PN-EN na materiały użyte do produkcji
- konstrukcje mocujące kotarę grodzącą- zgodności z normami PN-EN na materiały użyte do produkcji

Ad. 2
Czy w świetle nowych przepisów Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga załączenia Certyfikatu bezpieczeństwa „B”, atestu lub zgodności z Normami PN-EN na następujące urządzenia sportowe:
- drążek zakładany na drabinkę - certyfikat bezpieczeństwa „B” lub certyfikat zgodny z normą PN-EN
- elektroniczna tablica wyników- certyfikaty na podzespoły wraz ze schematem elektrycznym

Ad. 3
Czy Zamawiający wymaga atestu trudnopalności na siatki, piłkochwyty i kotarę grodzącą?- wymagany atest o trudnozapalności

Ad. 4
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków do siatkówki równoważnych do podanych w SIWZ lecz o innym profilu posiadających Certyfikat bezpieczeństwa „B”?-
Dopuszcza się słupki o innym profilu lecz należy zwrócić uwagę na tuleje, profil zgodny z profilem słupków

Ad. 5
Prosimy o sprecyzowanie ilości konstrukcji do koszykówki, tablic do koszykówki, mechanizmów regulacji wysokości do koszykówki gdyż nie zgadzają się ilości mechanizmów regulacji wysokości do pozostałych elementów składowych koszykówki.- 4 mechanizmy regulacji wysokości, 4 Tablice do koszykówki z żywicy epoksydowej z ramą metalową, wymiary 120x 0,90 – certyfikat bezpieczeństwa,4 obręcze stałe wzmacniane- certyfikat bezpieczeństwa
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a dokładnie szczególnie pozycji od 3 do 7 (Koszykówka treningowa) „Kalkulacji cenowej” – załącznik nr 2 do formularza oferty tj. ,Zamawiający rezygnuje z pozycji 3,4,5, których nie należy wyceniać, natomiast w pozycji 6 ilość sztuk zmniejszyć na 4, a w poz. 7 i 8 ilość sztuk należy zwiększyć na 4.
Wobec powyższego Zamawiający załącza poprawioną pierwszą stronę kalkulacji cenowej, których w/w zmiany dotyczą.
W przypadku nie dokonania zmian w druku kalkulacji cenowej, przy sprawdzaniu oferty Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 sprostuje wyżej opisaną czynność powiadamiając wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.oswiecim-gmina.pl

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

_______________________________________________


ZAPYTANIE!

W dniu 21 lipca br. wpłynęło zapytanie dotyczące :

„Dostawy i montażu sprzętu sportowego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Gimnazjum Nr 1 w Rajsku” o następującej treści :

Przygotowując ofertę przetargową na powyższe Zamówienie, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w świetle nowych przepisów Zamówień Publicznych wystarczającym będzie przedłożenie atestów i zgodności z normami PN-EN na materiały użyte do produkcji niektórych elementów wyposażenia sportowego np. :
- osłony dolnej krawędzi tablicy
- stojaki do badmintona z siatką
- wózek na piłki zamykany
- stojak na piłki, przejezdny
- wózek na materace
- konstrukcje mocujące kotarę grodzącą

2. Czy w świetle nowych przepisów Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga załączenia Certyfikatu bezpieczeństwa „B”, atestu lub zgodności z Normami PN-EN na następujące urządzenia sportowe:
- drążek zakładany na drabinkę
- elektroniczna tablica wyników- certyfikaty na podzespoły wraz ze schematem elektrycznym

3. Czy Zamawiający wymaga atestu trudnopalności na siatki, piłkochwyty i kotarę grodzącą?

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków do siatkówki równoważnych do podanych w SIWZ lecz o innym profilu posiadających Certyfikat bezpieczeństwa „B” ?

5. Prosimy o sprecyzowanie ilości konstrukcji do koszykówki, tablic do koszykówki, mechanizmów regulacji wysokości do koszykówki gdyż nie zgadzają się ilości mechanizmów regulacji wysokości do pozostałych elementów składowych koszykówki.

Zamawiający przygotowywuje odpowiedź, którą niezwłocznie zamieści na stronie internetowej.

______________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Rajsku.

Wspólny Słownik Zamówień: 36.42.00.00-1

Termin wykonania zamówienia:
data zakończenia: 2006-09-15

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:
Dostawa i montaż wyposażenia sportowego do sali gimnastycznej w Rajsku dla młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z transportem.

Koszykówka
1. Tablice ze szkła akrylowego przezroczystego grubość 15 mm o wymiarach 1,80 x 1,05 m z ramą metalową i osłoną krawędzi dolej tablicy – 2 kpl.
2. Tablice z żywic epoksydowych z ramą metalową o wymiarach 1,20 x 0,90 m szt.2
3. Wysięgnik stalowy naścienny konstrukcja stała 0,50 – 1,0 metra do tablic mini – 2 sztuki.
4. Wysięgnik stalowy mocowany na poręczy, konstrukcja stała do tablic mini – mocowanie indywidualne
5. Kosz do piłki koszykowej profesjonalny uchylny sprężynowy wersja ligowa + siatka posiadająca 12 zaczepów wykonana ze sznura zatrzymująca piłkę przez chwilę przechodzącą przez kosz – kpl. 2
6. Wysięgnik stalowy naścienny składany do tablic 180x 105– długość wysięgnika do 2,5 m. szt. 2

Tenis stołowy
1. Stół do tenisa na kółkach profesjonalny turniejowy wzmocniona konstrukcja blatu – sztuk 2
2. Siatka dokręcana profesjonalna turniejowa – sztuk 4
3. Siatka do tenisa stołowego mocowana na klipsy – treningowa szt. 4
4. Rakieta do tenisa stołowego profesjonalna – sztuk 10

Inny sprzęt pomocniczy
1. Wózek na piłki przejezdny zamykany wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo, kolor zielony– sztuk 2
2. Stojak na piłki przejezdny kolor zielony– sztuk 2
3. Wózek na materace 200x120 cm poziomy kolor zielony – sztuk 1
4.Wieszak na siatki do siatkówki – sztuk 3
5. Materac gimnastyczny z wypełnieniem pianką poliuretanową . Pokrowce wykonane z wytrzymałych materiałów typu poroflex lub plawil. Materace powyżej 5 cm grubości posiadają odpowietrzenie uchwyty do przenoszenia. Narożniki materacy dodatkowo wzmacniane. Kolor niebieski
- (200x120x10 cm) – sztuk 10

Wszystkie elementy konstrukcyjne(metalowe) pomalowane metodą proszkową

Piłkochwyty ściana wschodnia i zachodnia hali – 2 szt.
- siatka bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości
- kolor zielony
- grubość siatki min. fi 3 mm
- oczko siatki 4 x 4 cm
- wysokość ok. 7 metrów szerokość ok. 18 m
- linka obciążeniowa w taśmie połączona z siatką – ciężar 400 g/mb
- zawieszony na konstrukcji umożliwiającej płynne ręczne jej rozsuwanie (Piłkochwyty dwuczęściowy dzielony na środku)

Kotara grodząca zsuwana z napędem elektrycznym– 1 szt. (wymiary podano w
kalkulacji cenowej)

- do wysokości 3 metrów materiał niepalny półprzezroczysty kolor zielony
- powyżej od 3 do wysokości ok. od 7 do 10 metrów siatka grodząca kolor zielony, grubość siatki fi min 3 mm oczko siatki 4 x 4 cm.
- długość kotary 20 metrów
- sterownik napędu elektrycznego zamontowany w miejscu wskazanym przez inwestora
- konstrukcja podnoszenia pionowego.

Sterownik napędu elektrycznego zamontowany w miejscu wskazanym przez inwestora
- linka obciążeniowa w taśmie połączona z siatką – ciężar 400 g/mb

Tablica wyników sportowych – 1 szt.
- tablica obsługująca wszystkie podstawowe gry zespołowe tj. koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna ( z odliczaniem czasu 24 sek.)
- czas mierzony z dokładnością do 0,1 s
- minimalna wielkość tablicy 220 cm x 125 cm
- w posiadaniu sygnał dźwiękowy
- osłona tablicy musi być odporna na uderzenia.
- wysokość cyfr minimum od 125 do 300 mm
- sterowanie bezprzewodowe
- możliwość wpisywania nazw zespołów na tablicy

Siatka do siatkówki turniejowa spełniająca normy zawodów ligowych – szt 3
- bezwęzłowa siatka turniejowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości fi 3 mm z linką kewlarową fi 5 mm
- wzmocnienia brzegowe z włókna szklanego i poliestru
- cztery punkty mocowania
- kolor siatki czarny z białą obwódką

Pozostały sprzęt określa wykaz kalkulacji cenowej który stanowi załącznik do SIWZ.

Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszystkie konstrukcje stalowe (poza linkami) mają być pomalowane metodą proszkową w kolorze zielonym lub innym zaproponowanym przez Inwestora. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej, sprawdził miejsce zamontowania oraz dokonał dokładnych pomiarów.
Zamawiający podczas wizji lokalnej udostępni do wglądu projekt budowlany hali sportowej.
Wszystkie dostarczone części zamówienia mają być zamontowane i gotowe do użytku.
Wykonane instalacje elektryczne do odbioru powykonawczego winny mieć przeprowadzone badania ochrony przeciwporażeniowej udokumentowane stosownym protokołem potwierdzonym przez osobę uprawnioną.
W koszt dostawy i montażu Wykonawca winien doliczyć koszty transportu.


Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-07-28 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-07-28 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-07-18

Wyniki przetargu:

Firma Produkcyjno-Handlowa
PESMENPOL
32-425 Trzemieśnia 53
Cena oferty: 76.677,00 ZŁ (BRUTTO)

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21 lub klikając na poniższe załączniki:
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenia zal.nr 1.pdf
Plik do pobrania: Kalkulacja cenowa zal.nr 2.pdf
Plik do pobrania: Formularz oferty.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Pierwsza strona do wymiany w Zalaczniku Nr 2.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl