Portal Piatek - 7 pazdziernika 2022 Krystyna, Marii, Marka     "Chcecie być szczęśliwi przez chwilę? Zemścijcie się. Chcecie być szczęśliwi na zawsze? Przebaczcie." - Henry Lacordaire
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Graniczna w ŚwierczyńcuPowrót

Bojszowy 24.03.2003r.
Urząd Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071

Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Graniczna w Świerczyńcu".

Zamówienie obejmuje wykonanie robót wg następującej technologii:
1. korytowanie
2. wywóz ziemi na odległość 1 km
3. ułożenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy 10 cm
4. ułożenie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
5. ułożenie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm
6. wykonanie w/w robót na powierzchni 3750 m2
7. termin realizacji - 15 maj 2003r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą parametry przedmiotu zamówienia odebrać można w siedzibie zamawiającego w Bojszowach ul. Gaikowa 35 pokój nr 8.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Anna Klimza, kier. Ref. Gospodarki Komunalnej, tel. (032) 21-89-366 w godz. 8.00 - 12.00.
Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego do dnia 02.04.2003r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyną pocztą po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2003r. w siedzibie zamawiającego o godz. 14.30. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.


Data publikacji: 2003-03-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 84.864,32 zł netto + 7 % VAT = 90.804,82 zł
Cena najdrozszej: 125.132,44 zł netto + 7 % VAT =133.891,71 zł


Firma Budowlano - Usługowa Sp. z o.o. "BUDREM"
43-200 Pszczyna
ul. Konopnickiej 21

Cena ofertowa: 125.132,44 zł netto + 7 % VAT =133.891,71 zł brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl