Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na dostawę i montaż cyfrowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy OświęcimPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na Przetarg na dostawę i montaż cyfrowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Oświęcim.

Wspólny Słownik Zamówień: 32.54.30.00
Termin wykonania zamówienia:
2 tygodnie od podpisania umowy.
Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Specyfikację oraz załączniki można pobrać klikając na poniższe linki - jednakże aby złożyć ofertę na przetarg należy pobrać wersję papierową formularza zawierającą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21.

Linki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Forumularz ofertowy
Kalkulacja cenowa
Oświadczenie zał. nr 2
Oświadczenie zał. nr 3
Oświadczenie zał. nr 4
Wzór umowy


Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
- w zakresie procedularnym:
inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

- w zakresie merytorycznym:
inspektor Danuta Grela, e-mail: d.grela@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-06-19 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2006-06-19 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-06-09

Wyniki przetargu:

Konserwacja i Montaż Urządzeń Telefonicznych
ul. Piłsudskiego 2/19
32-660 Chełmek
Cena oferty: 34.743,16 złotych


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl