Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczonyPowrót

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108)
I
BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
działek ewid. nr 5786/6, 5786/7, 5786/8, 5786/9, 5786/10, 5786/11, 5786/12 o pow. ogólnej 0.2553 ha, położonych w Jordanowie przy ul. Rynek objętych Księgą Wieczystą nr 4216 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
cena wywoławcza przedmiotowych działek nr ewid. 5786/6, 5786/7, 5786/8, 5786/9, 5786/10, 5786/11, 5786/12 o łącznej pow. 0.2553 ha wynosi 100 000.00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) plus 22% VAT.
dla działek nr 5786/6, 5786/7, 5786/8, 5786/9, 5786/10, 5786/11, 5786/12 ustalono warunki zabudowy budynkiem mieszkalnym lub usługowym decyzją znak: B 7331/6/06 z dnia 16.05.2006 r.
II
BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
działek ewid. nr 3355/1 o pow. 0. 1765 ha, 3355/3 o pow. 0.1100 ha, 3355/4 o pow. 0.1000 ha, 3355/5 o pow. 0.0900 ha, 3355/6 o pow. 0.0680 ha, położonych w Jordanowie przy ul. Mickiewicza objętych Księgą Wieczystą nr 4023 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
ceny wywoławcze przedmiotowych działek są następujące:
- działki ewid. nr 3355/1 o pow. 0.1765 ha - 24 225.00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych) plus 22% VAT.
- działki ewid. nr 3355/3 o pow. 0.1100 ha - 17 175.00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych) plus 22% VAT.
- działki ewid nr 3355/4 o pow. 0.1000 ha - 16 650.00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset piędziesiąt złotych) plus 22% VAT.
- działki ewid. nr 3355/5 o pow. 0.0900 ha - 15 900.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) plus 22% VAT.
- działki ewid. nr 3355/6 o pow. 0.0680 ha - 12 675.00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) plus 22% VAT
dla działek 3355/1,3355/3,3355/4,3355/5,3355/6 ustalono warunki zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi decyzjami znak : B7331/18/1-7/04 z dnia 18.08.2004 r.

przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10 w dniu 10.07.2006 r.
dla dz. ewid. 3355/1 o godz. 09.00, dla dz. ewid. 3355/3 o godz. 09.30, dla dz. ewid. 3355/4 o godz. 10.00, dla dz. ewid. 3355/5 o godz. 10.30, dla dz. ewid. 3355/6 o godz. 11.00 dla dz. ewid. nr 5786/6, 5786/7, 5786/8, 5786/9, 5786/10, 5786/11, 5786/12 o godz. 11.30
wadium dla działek nr: 3355/1 w wysokości: 2 500.00 zł, 3355/3 w wysokości: 1 800.00 zł, 3355/4 w wysokości: 1 700.00 zł, 3355/5 w wysokości: 1 600.00 zł, 3355/6 w wysokości: 1300.00 zł, dla działek nr 5786/6, 5786/7, 5786/8, 5786/9, 5786/10, 5786/11, 5786/12 w wysokości 10 000.00 zł., należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub na konto Banku Spółdzielczego w Jordanowie Nr 86 87990001 0000 0000 8859 0024 najpóźniej w dniu 07.07.2006 r. do godz. 15.00.
wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 7, osoba odpowiedzialna inspektor mgr inż. Tadeusz Krawczyk telefon (018) 26-75-554 lub 26-75-516
Burmistrz Miasta Jordanowa
Jordanów, dnia 07.06.2006 r. mgr inż. Zbigniew Kołat

Data publikacji: 2006-06-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl