Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWˇ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZNEJPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


URZˇD GMINY LASKOWA, 34-602 LASKOWA, ---- 643 , woj. małopolskie, pow. LIMANOWSKI, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, LASKOWA.IAP.PL, e-mail: las7@iap.pl, REGON: 00054039200000, oglasza przetarg nieograniczony na MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWˇ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZNEJ. (PKWiU: 45.33.3)

Miejsce realizacji: Jaworzna.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWˇ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZNEJ

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.33.3

Termin realizacji (wymagany): 30 czerwca 2003 r.

Termin realizacji (pozadany): 30 czerwca 2003 r.

Wadium: 3.000 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: POK. NR 11
- -------
- poczta elektroniczna: LAS7@IAP.PL
- faksem: 018 333-30-76
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 24,40 ZŁ (z VAT)

Uprawniony do kontaktow z oferentami - JAN ORZEŁ, e-mail: LAS7@IAP.PL, tel.: 018 333-30-68, lok.: POK. NR 10, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 1.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-04-04 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-04-04 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 5.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-03-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 67.281,62 zł netto
Cena najdrozszej: 93.817,43 zł netto


Wygrywajacy: Firma Handlowo - Usługowa "Jędrek" - Henryk Jędrzejek
Regon: 490397940
nr d. 570
34-602 Laskowa
Powiat Limanowski
Wojewodztwo Małopolskie
Telefon: 018 333-32-03
Fax: 018 333-32-03
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 71.991,33 w tym VAT 4.709,71


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl