Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanejPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 05.05.2006r.

w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świerczyńcu pomiędzy ul. Kręta – Graniczna.
- w skład nieruchomości wchodzi działka Nr 700/20 zapisana w KW Nr 21 990 Sądu
Rejonowego Tychy i działka nr 435/20 zapisana w KW nr 42479 Sądu Rejonowego
Tychy. Łączna pow. nieruchomości wynosi 45.389 m2.
- na nieruchomości jest sieć wodociągowa i linia energetyczna.
- dojazd z drogi publicznej, utwardzonej.
- nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
- dla w/w nieruchomości przystąpiono do opracowania zmian fragmentów planu
zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne
oznaczone symbolem planu – MN.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.900.000 zł.- netto
- przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2006r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
Bojszowy, ul. Gaikowa 35.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu bankowego w kwocie 380.000 zł. na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001. w terminie do dnia 03.07.2006r.
Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.
Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.
Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. /Dz.U. nr 207 poz. 2108 z 2004r./.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5, tel.(032) 21-89-366 w.107.Data publikacji: 2006-05-08


Wynik przetargu:
Do przetargu dopuszczono 2 uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 1.900.000,- zl. – netto W przetargu osiągnięto cenę 2.150.000,0 zł. netto.
Nabywcą został - Pan Baron Andrzej - Przedsiębiorstwo Handlowe,
Zakład Pracy Chronionej.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl