Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny na najem lokali użytkowych w budynku gminnym w Rajsku przy ulicy Edukacyjnej usytuowanym na działce nr 1130/469Powrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem lokali użytkowych w budynku gminnym w Rajsku przy ulicy Edukacyjnej usytuowanym na działce nr 1130/469 wpisanej w KW 28247 jako własność Gminy Oświęcim o powierzchni 166,02 m2 (III piętro)

cena wywoławcza: 1m2 – 15,00 zł + podatek VAT 22%

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2006r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 19.05.2006r.:

- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, BS w Oświęcimiu nr rachunku:
98 8123 0000 0010 7884 2000 0010.


- gotówką na wskazane powyżej konto.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przystąpić do podpisania umowy najmu. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet najmu za pierwszy miesiąc, zaś w razie nie podpisania umowy najmu podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 26. w pok.18 można zapoznać się z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.

Data publikacji: 2006-04-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl