Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg Ustny NieograniczonyPowrót

Burmistrz Miasta Jordanowa
Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony


na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) na sprzedaż

działek ewid. nr 3355/1 o pow. 0. 1765 ha, 3355/3 o pow. 0.1100 ha, 3355/4 o pow. 0.1000 ha, działek ewid. nr 3355/5 o pow. 0.0900 ha, 3355/6 o pow. 0.0680 ha, położonych w Jordanowie przy ul. Mickiewicza objętych Księgą Wieczystą nr 4023 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

- ceny wywoławcze przedmiotowych działek są następujące:
- działki ewid. nr 3355/1 o pow. 0.1765 ha - 32 300.00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych).
- działki ewid. nr 3355/3 o pow. 0.1100 ha - 22 900.00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych).
- działki ewid nr 3355/4 o pow. 0.1000 ha - 22 200.00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych).
- działki ewid. nr 3355/5 o pow. 0.0900 ha - 21 200.00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych),
- działki ewid. nr 3355/6 o pow. 0.0680 ha - 16 900.00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych),

- dla działek 3355/1,3355/3,3355/4,3355/5,3355/6 ustalono warunki zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi decyzjami znak : B7331/18/1-7/04 z dnia 18.08.2004 r.
przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Jordanowa , Rynek 1, pokój nr 10
w dniu 29.05.2006 r.
dla dz. ewid. 3355/1 o godz. 09.00, dla dz. ewid. 3355/3 o godz. 09.30, dla dz. ewid. 3355/4 o godz. 10.00, dla dz. ewid. 3355/5 o godz. 10.30, dla dz. ewid. 3355/6 o godz. 11.00

- wadium dla działek nr: 3355/1 w wysokości: 3200.00 zł, 3355/3 w wysokości: 2300.00 zł, 3355/4 w wysokości: 2200.00 zł, 3355/5 w wysokości: 2100.00 zł, 3355/6 w wysokości: 1700.00 zł, należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub na konto Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 86 87990001 0000 0000 8859 0024 najpóźniej w dniu 26.05.2006 r. do godz. 15.00.

- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
- wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokój nr 7, osoba odpowiedzialna inspektor mgr inż. Tadeusz Krawczyk telefon (018) 26-75-554 lub 26-75-516

Jordanów 18.04.2006 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa mgr inż. Zbigniew Kołat

Data publikacji: 2006-04-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl