Portal Poniedziałek - 25 pazdziernika 2021 Ingi, Maurycego, Sambora     "Pięknie jest odnieść zwycięstwo nad sercem, ale jeszcze piekniej przez serce zwyciężyc" - Fryderyk Schiller
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki budowlanej połozonej w Świerczyńcu przy ul. KrętejPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 14.04.2006r.

w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świerczyńcu przy ul. Krętej.Wójt Gminy Bojszowy


ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świerczyńcu przy ul. Krętej.

- Działka Nr 698/20 o powierzchni 5182 m2 zapisana w KW
nr 21990 Sądu Rejonowego Tychy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy, działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne, oznaczone symbolem planu – MN

- Dostęp do działki z drogi gminnej, utwardzonej.

- Możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i teletechnicznej.

- Wartość rynkowa działki wg. operatu rzeczoznawcy majątkowego wynosi 235.871 zł.

netto.

- Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.


Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2006r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu bankowego w kwocie 47.174 zł. na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001. w terminie do dnia 10.05.2006r.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. /Dz.U. nr 207 poz. 2108 z 2004r./.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5, tel. 21-89-366 w.107.


Wynik przetragu:
W dniu 16.05.2006r. przeprowadzono nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki Nr 698/20 położonej w Świerczyńcu przy ul. Krętej, zapisanej w K.W. nr 21990 Sąd Rejonowy Tychy, o powierzchni 5.182 m2 przeznaczonej do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
Do przetargu dopuszczono 5 uczestników.
Cena wywoławcza wynosiła 235.871 zł.
W przetargu uzyskano cenę 315.871 zł. + 22 % Vat
Przetarg wygrał Pan Andrzej Baron.


Data publikacji: 2006-04-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl