Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Docieplenie budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z robotami towarzysz±cymiPowrót

GMINA LASKOWA
Laskowa 643, 34-602 Laskowa
tel./fax 018 3333076 www.laskowa.iap.pl e-mail: gmina@laskowa.iap.pl

OGŁASZA
przetarg nieograniczony o warto¶ci szacunkowej pon. 60.000 EURO na zadanie pn.:


„Docieplenie budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z robotami towarzysz±cymi”

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 2006-05-08, zakończenie: 2006-06-15

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100 %
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 12.20 zł (brutto) można otrzymać
w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju nr 9
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Jan Orzeł tel. 018 3333068

Termin składania ofert upływa dnia 2006-04-19 do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastapi
w siedzibie zamawiaj±cego w tym samym dniu o godz. 10.00

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Data publikacji: 2006-03-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 113.203,07
Cena najdrozszej: 120.308,16


Zakład Remontowo - Budowlany
Zbigniew Tokarczyk
Lipowe 194
34-600 Limanowa


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl