Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmuPowrót

WYKAZ
lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu

Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów tel.(041) 383-00-40, fax.: (041) 383-23-78 na podstawie art. 35 ust 1. ustawy o gospodarce nieruchomo¶ciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. przekazuje do publicznej wiadomo¶ci wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu.

1. Lokal użytkowy na o¶. XXX lecia w Miechowie ( pawilon handlowy )
Opis lokalu:
a. Lokal użytkowy składa się z pomieszczenia sklepu oraz łazienka + WC.
Ł±czna powierzchnia lokalu użytkowego wynosi: 30,42m2,
Przeznaczenie: działalno¶ć handlowo-usługow±
Termin najmu: wynajem na okres 3 lat
Cena najmu (czynsz): cena wywoławcza za wynajem lokali wynosi 7zł/m2 + 22% VAT
Inne obci±żenia z tytułu najmu:
- za wodę – 2,60zł/m3
- za kanalizację – 3zł/m3
- za energię elektryczn± – wg oddzielnego opomiarowania
- za centralne ogrzewanie – 5,45zł/m2
- za nieczysto¶ci – we własnym zakresie
- Najemca zostanie dodatkowo obci±żony podatkiem od nieruchomo¶ci w wysoko¶ci 13,40zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu w stosunku rocznym, oraz 0,46zł/m2 od gruntu zwi±zanego z działalno¶ci± gospodarcz± w stosunku rocznym

Uwagi:
Planowana data przetargu 24.03.2006 r.

Miechów, 16.02..2006 r.


Data publikacji: 2006-02-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl