Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
na sprzedaż o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą:

„WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W CHEŁMCU ORAZ MAŁEJ WSI.”

Termin realizacji zamówienia publicznego: od dnia podpisania umowy do
– 31 grudzień 2006 r.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO
nie jest wymagane wpłacenie ( wniesienie ) wadium .

Osobą uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Rafał Krschka -
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu tel. ( 018 ) 443-04-61 wew. 27 lub 31 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 7.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia nie będzie pobierana.

Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmcu
do dnia 10.02.2006 r. do godz. 08.45

Termin związania z ofertą 30 dni.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędzie Gminy w Chełmcu, w dniu 10.02.2006 r. , o godz. 0900

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
 określone w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .


Data publikacji: 2006-01-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: .
Cena najdrozszej: .


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu

ul . Papieska 2, 33 -395 CHEŁMIEC tel. (0-18) 443-04-61
województwo małopolskie, powiat nowosądecki

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMCU ORAZ MAŁEJ WSI”

PKWiU : w trybie: przetargu nieograniczonego

złożone zostało ofert. 1 z czego odrzucono oferty. 0

Ceny ofert brutto

a) cena najtańszej oferty : tabela na odwrocie b) cena najdroższej oferty : -/-


Wybrano ofertę :

Nazwa Firmy: Transport Ciężarowy S. C. „LIZSBEK” – Z. i S. Lis

Adres Firmy : Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec


Telefon : a) numer kierunkowy : b) numer : 604515742

a) cena najtańszej oferty (cena wybranej oferty)

1. Czyszczenie osadnika wstępnego w oczyszczalni ścieków Mała Wieś wraz z odbiorem i wywozem osadu o objętości maksymalnej 125 m3- wynagrodzenie za 1 m3 osadu: każdorazowa usługa zlecona przez Zamawiającego według potrzeb
29,96 zł. (brutto) ( słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 96/100 )
w tym VAT 1,96 zł. ( słownie: jeden złoty 96/100 )

2. Czyszczenie osadnika wstępnego w oczyszczalni ścieków w Chełmcu wraz z odbiorem i wywozem osadu o objętości maksymalnej 69 m3- wynagrodzenie za 1 m3 osadu: każdorazowa usługa zlecona przez Zamawiającego według potrzeb
29,96 zł. (brutto) ( słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 96/100 )
w tym VAT 1,96 zł. ( słownie: jeden złoty 96/100 )

3. Czyszczenie komory osadu nadmiernego w oczyszczali Mała Wieś wraz z odbiorem i wywozem osadu o objętości maksymalnej 125 m3 - wynagrodzenie za 1 m3 osadu: każdorazowa usługa zlecona przez Zamawiającego według potrzeb
23,54 zł. (brutto) ( słownie: dwadzieścia trzy złote 54/100 )
w tym VAT 1,54 zł. ( słownie: jeden złoty 54/100 )

4. Czyszczenie komory osadu nadmiernego w oczyszczali w Chełmcu wraz z odbiorem i wywozem osadu o objętości maksymalnej 48 m3 - wynagrodzenie za 1 m3 osadu: każdorazowa usługa zlecona przez Zamawiającego według potrzeb
23,54 zł. (brutto) ( słownie: dwadzieścia trzy złote 54/100 )
w tym VAT 1,54 zł. ( słownie: jeden złoty 54/100 )

5. Czyszczenie przepompowni głównej w oczyszczalni ścieków w Chełmcu wraz z odbiorem i wywozem osadu i namułu - wynagrodzenie ryczałtowe za każdorazową usługę zleconą przez Zamawiającego według potrzeb
2 354,00 zł. (brutto) ( słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100 )
w tym VAT 154,00 zł. ( słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote 00/100 )

5. Czyszczenie przepompowni głównej w oczyszczalni ścieków w Małej Wsi wraz z odbiorem i wywozem osadu i namułu - wynagrodzenie ryczałtowe za każdorazową usługę zleconą przez Zamawiającego według potrzeb
2 140,00 zł. (brutto) ( słownie: dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100 )
w tym VAT 140,00 zł. ( słownie: sto czterdzieści złotych 00/100 ) © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl