Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Spółdzielczej 12 w miejscowości Kamieniec Wrocławski na działce nr 493/3Powrót

Czernica, dnia 16 stycznia 2006r.

L.dz.0621/03/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Spółdzielczej 12 w miejscowości Kamieniec Wrocławski na działce nr 493/3
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę wieczystą KW 17 918

Przedmiotem sprzedaży jest:
1/ lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 35,55 m2 składający się z dwóch pomieszczeń usytuowany na parterze + pomieszczenie przynależne – w.c. na korytarzu parteru o pow. 1,45 m2 w budynku mieszkalnym przy ulicy Spółdzielczej 12 w obrębie Kamieniec Wrocławski - na własność
2/ udział wynoszący 25,80 % we współwłasności we wspólnych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działki pod budynkiem mieszkalno-usługowym
Cena wywoławcza netto wynosi: 15 320,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych )

Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2006r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przetarg jest ograniczony do osoby prawnej ( parafia ) prowadzącej działalność kościelną na terenie wsi Kamieniec Wrocławski.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się na dzień 16 lutego 2006r. do godz. 10.00, do zgłoszenia pisemnego należy przedłożyć dokument: akt o założeniu parafii
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 16 lutego 2006r. o godz. 12,00
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława O/ Jelcz-Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 lub w kasie urzędu.
Wadium w wysokości: 1 600 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych ) należy wpłacić w terminie do dnia 16 lutego 2006r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 160,00 ( słownie: sto sześćdziesiąt złotych ).
Do ceny nabycia lokalu użytkowego zostaną doliczone :
- podatek VAT – 22 %
- koszty wyceny w wysokości - 100,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 071- 318-01-77 wew.26
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny


Data publikacji: 2006-01-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl