Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2006 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu”Powrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
na sprzedaż o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO


Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na

„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2006 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu”


Termin realizacji zamówienia publicznego: 11 styczeń 2006 r. – 31 grudzień 2006 r.

Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO
nie jest wymagane wpłacenie ( wniesienie ) wadium .

Osob± uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Paweł Respekta - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu tel. ( 018 ) 443-04-61 wew. 27 lub 31 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach 7.00 – 15.00.

Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia nie będzie pobierana.

Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmcu
do dnia 03.01 2006 r. do godz. 08.45

Termin zwi±zania z ofert± 30 dni.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w Urzędzie Gminy w Chełmcu, w dniu 03.01 2006 r. , o godz. 0900

W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
 okre¶lone w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .


Wywieszono: 19.12 2005 r.

……………………...
kierownik zamawiaj±cego

Zdjęto : ........... ....... 2006 r.


Data publikacji: 2005-12-19
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl