Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminych na terenie gminy ChełmiecPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EUROZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec”.
Termin realizacji zamówienia publicznego 14 listopada 2005 roku – 30 kwietnia 2006 roku

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO wpłacenie (wniesienie) wadium nie będzie wymagane.

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami jest Pan Artur Oleksy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu – ul. Papieska 2, pokój 4. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach 700 -1500


Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – nie będzie pobierana


Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2 – pokój 14
do dnia 14 listopada 2005 roku do godziny 845 .


Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć, nastąpi w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2 pokój 9 (parter) w dniu 14 listopada 2005 roku o godz. 900


Wywieszono 26 października 2005 roku ……………………...
kierownik zamawiającego
Zdjęto ............................


Data publikacji: 2005-10-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 10
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: .
Cena najdrozszej: .


Wybrano oferty
Miejscowość nazwa oferenta cena za jedną efektywną godzinę pracy sprzętu na drodze (brutto)

Niskowa Zaryczny Andrzej Niskowa 99, 33-395 Chełmiec 50,00 zł/h
(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Chełmiec P.P.H.U.”MÓŁKA” Stanisława Irena Mółka 33-311 Wielogłowy 219 70,00 zł/h
(słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Rdziostów Usługi Transportowe i Agrotechniczne S.C. Piotr Firlej& Jacek Firlej
Żbikowice 5, 33-314 Łososina Dolna 60,00 zł/h
(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Marcinkowice Usługi Transportowe i Agrotechniczne S.C. Piotr Firlej& Jacek Firlej
Żbikowice 5, 33-314 Łososina Dolna 60,00 zł/h
(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Wola Marcinkowska Usługi Transportowe i Agrotechniczne S.C. Piotr Firlej& Jacek Firlej
Żbikowice 5, 33-314 Łososina Dolna 60,00 zł/h
(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Klęczany Usługi Transportowe i Agrotechniczne S.C. Piotr Firlej& Jacek Firlej
Żbikowice 5, 33-314 Łososina Dolna 60,00 zł/h
(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Chomranice Usługi Transportowe i Agrotechniczne S.C. Piotr Firlej& Jacek Firlej
Żbikowice 5, 33-314 Łososina Dolna 60,00 zł/h
(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Wielogłowy Szewczyk Włodzimierz 33-311 Wielogłowy 244 90,00 zł/h
(słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Wielopole Fałowski Adam Wielopole 21, 33-311 Wielogłowy 60,00 zł/h
(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Klimkówka Fałowski Adam Wielopole 21, 33-311 Wielogłowy 60,00 zł/h
(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

Librantowa Popardowski Włodzimierz Librantowa 34, 33-300 Nowy Sącz 77,00 zł/h
(słownie: siedemdziesiąt siedem złotych 00/100 brutto)

Naściszowa Popardowski Włodzimierz Librantowa 34, 33-300 Nowy Sącz 77,00 zł/h
(słownie: siedemdziesiąt siedem złotych 00/100 brutto)

Januszowa Leśniak Kazimierz Januszowa 8, 33-300 Nowy Sącz 65,00 zł/h
(słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto)

Świniarsko Pietrzak Stanisław Świniarsko 158, 33-395 Chełmiec 85,00 zł/h
(słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto)

Mała Wieś Pietrzak Stanisław Świniarsko 158, 33-395 Chełmiec 85,00 zł/h
(słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto)

Trzetrzewina Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu z/s w Brzeznej, 33-386 Podegrodzie 150,00 zł/h
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto) © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl