Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajsku przy ulicy SkautówPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajsku przy ulicy Skautów połączonej z ulicą Pszczyńską


wpisanej w KW 29 634 jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonych działkami :
nr 133/64 o pow. 986 m2 , cena wywoławcza: 13.321,- zł + podatek VAT 22%

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działce znajdują się drzewa do wycinki ( 5 akacji, 5 lip i 2 jarzębiny) , po uzyskaniu decyzji zezwalającej na ich wycięcie.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2005r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 10.11.2005r.:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, BS w Oświęcimiu nr rachunku: 98 8123 0000 0010 7884 2000 0010.
- gotówką na wskazane powyżej konto.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia powiększonej o podatek VAT 22%, winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35. w pok.13 można zapoznać się z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.


Data publikacji: 2005-10-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl