Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów (ogłoszenie z dn. 29.09.2005r)Powrót

Znak sprawy: RTS-3412/2/05 Bojszowy dn. 12.10.2005r
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ
I PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 19 poz. 177 z póź.zm.) w związku z uzasadnioną koniecznością wprowadza się niżej wymienione modyfikację w treści SIWZ dla zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów” (ogłoszenie z dn. 29.09.2005r) :

1. Ppkt. 5 pkt. 23 otrzymuje brzmienie:
„W celu umożliwienia porównania poszczególnych ofert należy podać cenę dostawy
jednego litra oleju opałowego w przeliczeniu na dzień 17.10.2005r.”
2. Ppkt. 6 pkt. 23 otrzymuje brzmienie:
„Cena ta będzie weryfikowana z danymi cenowymi jednego litra oleju opałowego w
przeliczeniu na dzień jw. podanymi na stronach internetowych głównych producentów,
tzn. Grupy Lotos i PKN Orlen (po odjęciu marży).”
3. Ppkt. 7 pkt. 23 otrzymuje brzmienie:
„Oferty z rażąco niską ceną lub zbyt wysoką marżą (a przy tym niską ceną zakupu oleju u producenta – w przeliczeniu – po odjęciu marży i porównaniu jak w ppkt. 6) będą odrzucone na podstawie art. 89 p.z.p. po dokonaniu ustaleń zgodnie z art. 90 pkt. 1-3.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, uwzględniając treść art. 38 ust. 6 p.z.p. zawiadamiam o przedłużeniu do dnia 20.10.2005r do godz. 14.00 terminu składania ofert w w/w postępowaniu.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 14.15.

Data publikacji: 2005-10-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl