Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ,, Budowa wodociągu Chomranice , Krasne Potockie , Wola Marcinkowska "Powrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ,, Budowa wodociągu Chomranice , Krasne Potockie , Wola Marcinkowska "

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia wariantowego.

Termin realizacji zamówienia publicznego :
- rozpoczęcie robót budowlanych - październik 2005 r.,
- zakończenie robót budowlanych - 2007 rok - w dniu przejęcia robót od Wykonawcy na podstawie protokołu końcowego odbioru.

Wadium – nie jest wymagane.
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 pkt

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 11.
Osobą uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Jan Sadowy – Urząd Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 11. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 20 PLN .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia 25 października 2005 r. do godz. 09.45

Termin związania z ofertą 30 dni
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 (parter) w dniu 25 października 2005 roku , o godz. 10.00 .

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art. 22 ust. 1oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia .


Data publikacji: 2005-10-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 30 000 zł brutto
Cena najdrozszej: 42 490 zł brutto


"MDI Nowy Sącz"
Konsorcjum
ul. Świętej Heleny 14
33-300 Nowy Sącz


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl