Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej etap VPowrót

Otwarty przetarg krajowy (powyżej 30000 Euro) ze ¶rodków SAPARD)
na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Tylmanowe (etap V)
Specyfikacja do nabycia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, 34-452 Ochotnica Dolna 160 p. 10 w cenie 50 zł.
Termin składania ofert 2003-04-22 g. 13
Termin otwarcia ofert 2003-04-22 g. 13,15
Termin zakończenia robót: 31 lipca 2003 r.
Uczestnicy postępowania musz± dostarczyć gwarancję przetargow± w wysoko¶ci 30.000 zł.
Kryteria wyboru uczestników przetargu: bez ograniczeń
Kryteria zawierania umów : cene

Kontakt: Tadeusz Kudłacz, Krzysztof Ligęza
/018/2624616 w. 32


Data publikacji: 2003-02-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl