Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Centrum Kultury Wsi Miechowskiej dokończenie budowy budynku remizy OSP w Nasiechowicach.Powrót

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

„Centrum Kultury Wsi Miechowskiej – dokończenie budowy budynku remizy OSP w Nasiechowicach”


Znak sprawy: ZP/28/2005
Data przetargu 07.11.2005r.

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ppkt. 7 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19. poz. 177 z póĽn. zm.) – ponieważ obarczone jest wad± uniemożliwiaj±c± zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Miechów dn.28.10.2005r.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl